1 hour ago

Thank you Suman Thapa NST Past president, NRNA Vice President for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

1 hour ago

Thank you Dilu pant NRNA Vice President for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

2 hours ago

Thank you Krishna Lamichhane NST Past President for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

2 hours ago

Thank you Mohan Kushal Gyawali and Family for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

3 hours ago

3 hours ago

3 hours ago

ANA Convention starts. Plz join.

3 hours ago

4 hours ago

4 hours ago

4 hours ago

7 hours ago

@Today

20 hours ago

ANA PRESS MEET

1 day ago

बिगत मा भएका,बर्तमनमा हूदै गरेका र भबिस्यमा हुनेवाला कार्य बिबरण सहित NST का सम्पूर्ण पुर्ब सभापति तथा बर्तमान सभापति संगको बिशेष छलफल तथा भलाकूसरीमा यहाहरु सबैलाई उपस्थितिका लागी हार्दिक अनुरोध गर्दछौ।
Date – July 2nd 2022
Time – 1:00PM – 2:00PM
VENUE – 1580 Point W Blvd,Coppell,Texas

सन्देश उप्रेती
महासचिब
नेपाली समाज टेक्सस

1 day ago

उद्घाटन कार्यक्रममा नेपाली राष्ट्रिय पोशाक तथा पहिचान देखिने पोशाक लगाएर आउनहुन अनुरोध गर्दछौ।

1 day ago

Thank you Mohan Gyawali and Family for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

1 day ago

Thank you Vola Siwakoti for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

1 day ago

Thank you Ms Babina Khadka for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

1 day ago

Thank you Mr Sahakul Khatri and Family for your generous Contribution towards the Nepali National Convention hosted by Nepalese Society of Texas NST,
For Registration –https://ana1983.org
For Tickets –https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrzksz1K8_1GKXVbJJtigqM1BMFZB1UAMTGcCNwNXN6uPWKg/viewform

Rajendra Wagle
President
Nepalese society of Texas NST and Family
Convener
Nepali National Convention 2022 July 2nd and 3rd Dallas

« 1 of 7 »