3 weeks ago

भर्ना हुने लिंक: https://nstschool.org/register

3 weeks ago

*** स्कूलको भर्ना आगामी शुक्रवार सम्म खुल्ला ***

विद्यार्थी भर्ना संख्या १२१ See more

3 weeks ago

अझै केही सिटहरु बाकी छन ……… आ-आफ्नो बच्चालाई भर्ना गर्नुभएको छैन भने आजै See more

3 weeks ago

“ Donate blood Save life “ रक्तदान जीवन दान

4 weeks ago

भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो, भर्ना खुल्यो !!!

For Registration: https://nstschool.org/register
Class Schedule:

1 month ago

NST School: Nepali, Moral Science and Extra-Curricular Activities Classes Updates

1 month ago

Today @ 8:00 PM CST

« 2 of 11 »