टर्की र सीरियामा गएको महाभूकम्प सहयोगको लागी NST को तर्फबाट Turkish American Association of North Texas लाई 1946.00 Dollar को चेक हस्तान्तरण ।

सहयोगी दाताहरूमा हार्दिक नमन 🙏

Nepaliese Societry of Texas